twitter twitterfacebookgoogle plusemail

Rabu, 29 Februari 2012

Daftar Nilai UAS I (Satu) T.A 2011/2012

Mata Kuliah      : Komputer Dasar
Semester          : I (Satu)
Dosen               : Masyhuri Hamsa, ST
NO
NPM
NAMA MAHASISWA
NILAI
Juml
Hrf
1
081410244
Makmur Ikhwan
82,50
A
2
081410261
Siti Mar'atun
81,67
A
4
081410439
Firdaus Salam
78,33
B
5
081410445
Sulifah
82,50
A
6
081410457
Umrina Fitriani
79,33
B
7
081410562
Marlinda
85,17
A
8
081410575
Yunita Handayani
76,03
B
9
081410721
Misrianti
72,83
B
10
081410741
Rahmad pramusinta
88,50
A
11
081410744
Robihatul Masfah
80,40
A
12
081410745
Aster
82,27
A
13
081410752
Feratimi
80,33
A
14
091410210
Agesty Julianty
81,00
A
15
091410316
Irdita Anggeraini
80,33
A
16
111410006
Riza Jayanti Y
72,39
B
17
111410207
Eka Rahmawati
72,49
B
18
111410258
Mutmainnah
73,78
B
19
111410351
Deni Suparman
67,71
C
20
111410400
Sandi Suardi
63,89
C
21
111410432
Ahmad Hafizi
81,23
A
22
111410441
Faizah
80,44
A
23
111410483
Rudi Hartono
73,83
B
24
111410489
Nurul Hakim R
92,23
A
25
111410571
Rely Anayitno
71,89
B
26
111410575
Ngatemi
81,39
A
27
111410628
Adi Gustomi A
90,50
A
28
111410634
Dedi Ariyadi
80,22
A
29
111410643
Muhammad Hamka
77,44
B
30
111410656
Makmur Zakaria
80,17
A
31
111410666
Fitriadi
73,67
B
32
111410672
Kurnia Cipta P
71,83
B
33
111410733
Ika Juraida
55,00
-
34
111410739
Dharmawansah
81,83
A
35
111410743
Agus Rahwadi
67,83
C
36
111410745
Isnaini
81,50
A
37
111410757
Rio Kurniawan
70,36
B
38
111410767
Muhiben
90,34
A
39
111410787
Wahyudi
81,68
A
40
111410794
Zurianti
62,33
C
41
111410813
Trisnodi
80,33
A
42
111410839
Khairul Umam
80,33
A
43
111410843
Ridwan
70,68
B
Mata Kuliah      : Ilmu Pendidikan Islam
Semester          : I (Satu)
Dosen               : Wahdah, S.Ag, M.Pd
No
Nama Mahasiswa
Jml
Hrf


1
Riza Jayanti Y
91.2
A

2
Eka Rahmawati
87.3
A

3
Mutmainnah
80.8
A

4
Deni Suparhan
60.6
C

5
Sandi Suardi
71.1
B

6
Ahmad Hafizi
66.8
C

7
Faizah
74.4
B

8
Nurul Hakim R
70.6
B

9
Rely Anayitno
80.4
A

10
Ngatemi
64.3
C

11
Adi Gustomi
73
B

12
Dedi Ariyadi
71.3
B

13
Muh. Hamka
81
A

14
Makmur Zakaria
72
B

15
Fitriadi
78.3
B

16
Kurnia Cipta P
84.3
A

17
Ika Juraida
80
A

18
Dharmawansah
80.3
A

19
Agus Rahwadi
89
A

20
Isnaini
91
A

21
Rio Kurniawan
60.1
C

22
Muhiben
89.3
A

23
Wahyudi
62.6
C

24
Zurianti
66.3
C

24
Ellyawati
-
-

26
Khairul Umam
70.3
B

27
Ridwan
87.5
A

28
Dian Ruswandi
90
A

29
Umrina Fitriani
61.8
C

30
Misrianti
64.1
C

31
Robihatul Masfah
80.8
C

32
Aster
-
-

Mata Kuliah      : Metode Studi Islam
Semester          : I (Satu)
Dosen               : Elin B Somantri, S.Ag, M.Pd
No
NPM
Nama Mahasiswa
Jml
Hrf


1

Riza Jayanti Y
78
B

2

Eka Rahmawati
77
B

3

Mutmainnah
80.5
A

4

Deni Suparhan
-
TL

5

Sandi Suardi
68
C

6

Ahmad Hafizi
78
B

7

Faizah
84
A

8

Nurul Hakim R
77.5
B

9

Rely Anayitno
82
A

10

Ngatemi
87
A

11

Adi Gustomi
75
B

12

Dedi Ariyadi
70
B

13

Muh. Hamka
77.5
B

14

Makmur Zakaria
65
C

15

Fitriadi
-
TL

16

Kurnia Cipta P
85
A

17

Ika Juraida
68
C

18

Dharmawansah
78.5
B

19

Agus Rahwadi
81
A

20

Isnaini
93
A

21

Rio Kurniawan
67
C

22

Muhiben
80
A

23

Wahyudi
67
C

24

Zurianti
77
B

24

Ellyawati
-
E

26

Khairul Umam
78
B

27

Ridwan
81
A

28

Misrianti
70
B

29

Dian Ruswandi
76.5
B

Mata Kuliah      : General Engglish
Semester          : I (Satu)
Dosen               : Rika Lestari, S.Pd
No
NPM
Nama Mahasiswa
Jml
Hrf


1

Riza Jayanti Y
70
B

2

Eka Rahmawati
72
B

3

Mutmainnah
71
B

4

Deni Suparhan
61
C

5

Sandi Suardi
-
TL

6

Ahmad Hafizi
-
TL

7

Faizah
70
B

8

Nurul Hakim R
72
B

9

Rely Anayitno
70
B

10

Ngatemi
60
C

11

Adi Gustomi
70
B

12

Dedi Ariyadi
60
C

13

Muh. Hamka
60
C

14

Makmur Zakaria
-
TL

15

Fitriadi
60
C

16

Kurnia Cipta P
70
B

17

Ika Juraida
61
C

18

Dharmawansah
70
B

19

Agus Rahwadi
71
B

20

Isnaini
80
A

21

Rio Kurniawan
60
C

22

Muhiben
80
A

23

Wahyudi
-
TL

24

Zurianti
60
C

24

Ellyawati
13
E

26

Khairul Umam
70
B

27

Ridwan
70
B

catatan: Bagi mahasiswa yang mendapat nilai TL jika ingin memperbaiki nilai, segera menghubungi Ibu Rika Lestari, S.Pd

Mata Kuliah      : Ushul Fiqh
Semester          : I (Satu)
Dosen               : Syaiful Ilmi, M.S.I
No
NPM
Nama Mahasiswa
Jml
Hrf


1

Riza Jayanti Y
79
B

2

Eka Rahmawati
70
B

3

Mutmainnah
66
C

4

Deni Suparhan
68
C

5

Sandi Suardi
-
K

6

Ahmad Hafizi
-
K

7

Faizah
67
C

8

Nurul Hakim R
67.5
C

9

Rely Anayitno
-
K

10

Ngatemi
69.5
C

11

Adi Gustomi
69
C

12

Dedi Ariyadi
73
B

13

Muh. Hamka
69
C

14

Makmur Zakaria
-
K

15

Fitriadi
70
B

16

Kurnia Cipta P
68
C

17

Ika Juraida
-
K

18

Dharmawansah
75
B

19

Agus Rahwadi
74
B

20

Isnaini
70
B

21

Rio Kurniawan
-
K

22

Muhiben
72
B

23

Wahyudi
-
K

24

Zurianti
68
K

24

Ellyawati
-
-

26

Khairul Umam
-
K

27

Ridwan
70
B

28

Trisnodi
70
B

29

Mahmur Ikhwan
73
B

30

Dedi Budiyanto
70.5
B

31

Saryono
71.5
B

32

Sri wahyuni
-
K

Mata Kuliah      : Studi Islam I
Semester          : I (Satu)
Dosen               : Tukiman, S.Ag
No
NPM
Nama Mahasiswa
Jml
Hrf


1

Riza Jayanti Y
74
B

2

Eka Rahmawati
80
A

3

Mutmainnah
82
A

4

Deni Suparhan
71
B

5

Sandi Suardi
71
B

6

Ahmad Hafizi
80
A

7

Faizah
71
B

8

Nurul Hakim R
78
B

9

Rely Anayitno
78
B

10

Ngatemi
70
B

11

Adi Gustomi
78
B

12

Dedi Ariyadi
80
A

13

Muh. Hamka
75
B

14

Makmur Zakaria
74
B

15

Fitriadi
82
A

16

Kurnia Cipta P
72
B

17

Ika Juraida
73
B

18

Dharmawansah
82
A

19

Agus Rahwadi
74
B

20

Isnaini
87
A

21

Rio Kurniawan
70
B

22

Muhiben
82
A

23

Wahyudi
67
C

24

Zurianti
75
B

24

Ellyawati
72
B

26

Khairul Umam
71
B

27

Ridwan
84
A

28

Iss Shaleha
80
A

29

Susilawati
76
B

Mata Kuliah      : Bahasa Indonesia
Semester          : I (Satu)
Dosen               : Nanang Heryana
NoNPMNama MahasiswaNilaiJmlHrf
AK (10%)TT (20%)MS (30%)UAS (40%)
1
Riza Jayanti Y915263585A
2
Eka Rahmawati1016243585A
3
Mutmainnah1016242880A
4
Deni Suparhan1015282780A
5
Sandi Suardi916253080A
6
Ahmad Hafizi916253585A
7
Faizah1016233483A
8
Nurul Hakim R615263080A
9
Rely Anayitno1015253585A
10
Ngatemi 1014252675B
11
Adi Gustomi1016272780A
12
Dedi Ariyadi1015272880A
13
Muh. Hamka1015252575B
14
Makmur Zakaria916272880A
15
Fitriadi1016263082A
16
Kurnia Cipta P1016283589A
17
Ika Juraida1015272880A
18
Dharmawansah1016263486A
19
Agus Rahwadi916282881A
20
Isnaini 1016263284A
21
Rio Kurniawan814252875B
22
Muhiben1016283589A
23
Wahyudi815263382A
24
Zurianti1015252676B
24
Ellyawati816263080A
26
Khairul Umam1015252575B
27
Ridwan1015262980A
 Mata Kuliah      : Bahasa Arab
Semester          : I (Satu)
Dosen               : Eli, S.Ag, M.Pd.I
No
NPM
Nama Mahasiswa
Jml
Hrf


1

Riza Jayanti Y
60
C

2

Eka Rahmawati
57
D

3

Mutmainnah
80
A

4

Deni Suparhan
61
C

5

Sandi Suardi
67
C

6

Ahmad Hafizi
56
D

7

Faizah
90
A

8

Nurul Hakim R
65
C

9

Rely Anayitno
70
B

10

Ngatemi
60
C

11

Adi Gustomi
71
B

12

Dedi Ariyadi
60
C

13

Muh. Hamka
61
C

14

Makmur Zakaria
80
A

15

Fitriadi
85
A

16

Kurnia Cipta P
70
B

17

Ika Juraida
70
B

18

Dharmawansah
56
D

19

Agus Rahwadi
76
B

20

Isnaini
94
A

21

Rio Kurniawan
80
A

22

Muhiben
80
A

23

Wahyudi
74
B

24

Zurianti
58
D

24

Ellyawati
50
D

26

Khairul Umam
70
B

27

Ridwan
82
A

28

Trisnodi
77
B

29

Mahmur Ikhwan
60
C

30

Dedi Budiyanto
60
C

31

Ryan Kurniawan
60
C

32

Saryono
61
C

33

Ida Triyani
60
C

34

Kamaruddin
60
C

Comments
0 Comments

Tidak ada komentar :

Posting Komentar

Berkomentarlah dengan baik