twitter twitterfacebookgoogle plusemail

Jumat, 17 Februari 2012

DAFTAR NILAI UAS V (Lima) T.A 2011/2012


Mata Kuliah    : Pemb. Tarikh di Pend. Dasar
Semester         : V (Lima)
Dosen              : Elin B Somantri, S.Ag, M.Pd
No
Nama Mahasiswa
Jml
Hrf


1
2
3
Mahzariati
79.7
B

4
Jumri
78
B

5
Aria Fadli
67
C

6
Sumartin
87.5
A

7
Ridho Goravia
89.1
A

8
Citra Pratiwi
87
A

9
Abdul Karim
82
A

10
Mad Khofi
72
B

11
Yusni
84
A

12
Eri Efrizal
71
B

13
Eka Herliyanti
83
B

14
Rusdah Hayati
78
B

15
Abdul Qodir16
Pera Anjelina
79
B

17
Syahrus Shiyam
87.1
A

18
Titik Sugiarti
76
B

19
Darmiyati
89.2
A

20
M. Syaifullah
66
C

21
Lailatul Ulfa
78.8
B

22
Devi Oktaviani23
Siti Jumroti
80
A

24
Hanafi
 -


25
Widayati
88
A

26
Hasan Basri
68
C


Mata Kuliah  : Pendidikan Kewirausahaan
Semester         : V (Lima)
Dosen              : Muntaha, MM
No
Nama Mahasiswa
Jml
Hrf


1
Hangtuah
73
B

2
Kamarudin
70
B

3
Mahzariati
73
B

4
Jumri
72
B

5
Aria Fadli
74
B

6
Sumartin
78
B

7
Ridho Goravia
78
B

8
Citra Pratiwi
81
A

9
Abdul Karim
73
B

10
Mad Khofi
77
B

11
Yusni
73
B

12
Eri Efrizal
76
B

13
Eka Herliyanti
81
A

14
Rusdah Hayati
78
B

15
Abdul Qodir
-
-

16
Pera Anjelina
78
B

17
Syahrus Shiyam
80
A

18
Titik Sugiarti
78
B

19
Darmiyati
83
A

20
M. Syaifullah
70
B

21
Lailatul Ulfa
74
B

22
Devi Oktaviani
76
B

23
Siti Jumroti
78
B

24
Hanafi
71
B

25
Widayati
78
B

26
Hasan Basri
74
B

27
Wahdah Aliyah
83
A

28
Andi Novita
83
A

Mata Kuliah  : Pemb. Bahasa Arab
Semester         : V (Lima)
Dosen              : Eli, S.Ag, M.Pd.I
No
Nama Mahasiswa
Jml
Hrf


1
2
3
Mahzariyati
71
B

4
Jumri
73
B

5
Aria Fadli
70
B

6
Sumartin
75
B

7
Ridho Goravia
73
B

8
Citra Pratiwi
80
A

9
Abdul Karim
67
C

10
Mad Khofi
81
A

11
Yusni
65
C

12
Eri Efrizal
70
B

13
Eka Herliyanti
70
B

14
Rusdah Hayati
84
A

15
Abdul Qodir
-
-

16
Pera Anjelina
74
B

17
Syahrus Shiyam
85
A

18
Titik Sugiarti
72
B

19
Darmiyati
75
B

20
M. Syaifullah
70
B

21
Lailatul Ulfa
65
C

22
Devi Oktaviani
-
-

23
Siti Jumroti
80
A

24
Hanafi
76
B

25
Widayati
65
C

26
Hasan Basri
68
C

27
Sri Agus N
73
B

28
Irma Yuniarti
80
A


Mata Kuliah     : Pembelajaran Aqidah Akhlaq SMA/MA
Semester         : V (Lima)
Dosen              : M. Alias, S.Ag, S.Pd
No.
NAMA
KOMPONEN PENILAIAN

10%
20%
30%
40%

NILAI

AKT
TGS
MID
UAS
Jml
1
Sumartin
9
18
19
37
83
A
2
Lailatul Ulfa
10
18
17
37
82
A
3
Siti Jumroti
9
17
18
36
80
A
4
Vera Anjelina
8
18
11
37
74
B
5
Darmiati
9
18
20
37
84
A
6
Titik sugiarti
9
16
21
37
83
A
7
Mahzariati
9
16
21
37
83
A
8
Rusdah Hayati
10
18
20
37
85
A
9
Ridho Goravia
10
16
18
37
81
A
10
Citra Pratiwi
10
16
18
37
81
A
11
Abdul Karim
10
16
18
37
81
A
12
Yusni
7
14
18
37
76
B
13
Hasan Basri
9
16
19
37
81
A
14
Eri Evrizal
10
16
17
37
80
A
15
Syahrus Shiyam
8
16
19
37
80
A
16
Eka Herliyanti
8
18
20
37
83
A
17
Widayati
6
16
7
36
65
C
18
Syaifullah
6
16
19
36
77
B
19
Dian Ruswandi
 -
18
21
37
 -
 TL
20
Hanafi
7
16
15
36
74
B
21
Madkhofi
8
15
18
35
76
B
22
Jumri
6
15
17
37
75
B
23
Aria Fadli
6
16
18
37
77
B
24
Abdul Qadir
- 
16
18
37
 -
 TL
25
Misrianti
- 
14
17
37
- 
 TL
26
S. Abdul Kasnadi
- 
15
18
37
-
 TL
27
M.Syaifullah
6
16
18
37
77
B


190
440
480
993
2103

Rata-Rata
77.89
B
Mata Kuliah     : Studi Islam II
Semester         : V (Lima)
Dosen              : Suharto, M.Si
No
Nama Mahasiswa
Jml
Hrf


1
Junedi
70
B

2
Kamarudin
73
B

3
Mahzariati
84
A

4
Jumri
75
B

5
Aria Fadli
71
B

6
Sumartin
76
B

7
Ridho Goravia
82
A

8
Citra Pratiwi
80
A

9
Abdul Karim
83
A

10
Mad Khofi
80
A

11
Yusni
76
B

12
Eri Efrizal
76
B

13
Eka Herliyanti
81
A

14
Rusdah Hayati
83
A

15
Abdul Qodir
x
x

16
Pera Anjelina
73
B

17
Syahrus Shiyam
76
B

18
Titik Sugiarti
74
B

19
Darmiyati
84
A

20
M. Syaifullah
70
B

21
Lailatul Ulfa
74
B

22
Devi Oktaviani
70
B

23
Siti Jumroti
74
B

24
Hanafi
83
B

25
Widayati
77
B

26
Hasan Basri
74
B

27
Andi Novita
74
B

28
Syaifullah
74
B

Mata Kuliah     : Pemb. Qur’an Hadits di Pend. Dasar
Semester         : V (Lima)
Dosen              : Drs. Lutfhi Ramli
No
Nama Mahasiswa
Nilai
Jml
Hrf
AK (10%)
TT (20%)
MS (30%)
UAS (40%)
1
Junedi
-
12
-
-


2
Kamarudin
7
17
24
28
75
B
3
Mahzariati
7
16
24
32
79
B
4
Jumri
6
14
19.5
28
67.5
C
5
Aria Fadli
7
17
24
28
78
B
6
Sumartin
8
16
24
32
80
A
7
Ridho Goravia
8.5
17
24
32
81.5
A
8
Citra Pratiwi
8
17
24
32
81
A
9
Abdul Karim
7.5
17
24
34
82.5
A
10
Mad Khofi
7.5
17
24
32
81.5
A
11
Yusni
7.5
16
21
28
72.5
B
12
Eri Efrizal
8
17
24
32
81
A
13
Eka Herliyanti
7
17
24
32
80
A
14
Rusdah Hayati
8.5
17
25.5
34
85
A
15
Abdul Qodir
-
-
19.5
-


16
Pera Anjelina
7.5
17
22.5
30
76
B
17
Syahrus Shiyam
7.5
17
25.5
34
84
A
18
Titik Sugiarti
7
17
24
32
80
A
19
Darmiyati
8
17
25.5
32
82.5
A
20
M. Syaifullah
7.5
16
22.5
30
76
B
21
Lailatul Ulfa
6.5
17
22.5
30
76
B
22
Devi Oktaviani
-
14
21
-


23
Siti Jumroti
7.5
15
24
34
80.5
A
24
Hanafi
6.5
18
25.5
34
84
A
25
Widayati
9
17
24
30
80
A
26
Hasan Basri
8.5
17
22.5
34
84
A
27
Rubei
5
14
21
28
68
C
28
Ester Fuziarti
6
14
19.5
28
67.5
C

Mata Kuliah     : Pemb. Qur’an Hadits di Pend. Menengah
Semester         : V (Lima)
Dosen              : Drs. Lutfhi Ramli

No
Nama Mahasiswa
Nilai
Jmh
Hrf
AK (10%)
TT (20%)
MS (30%)
UAS (40%)
1
Junedi
7
14
-
28


2
Kamarudin
7
17
22.5
30
76.5
B
3
Mahzariati
10
16
22.5
32
80.5
A
4
Jumri
4
14
21
30
69
C
5
Aria Fadli
9
17
24
30
80
A
6
Sumartin
10
16
22.5
34
82.5
A
7
Ridho Goravia
10
17
22.5
32
81.5
A
8
Citra Pratiwi
8.5
17
24
34
84.5
A
9
Abdul Karim
9
17
24
30
80
A
10
Mad Khofi
9.5
17
24
32
82.5
A
11
Yusni
9
17
21
30
77
B
12
Eri Efrizal
10
17
24
32
83
A
13
Eka Herliyanti
8.5
16
22.5
30
77
B
14
Rusdah Hayati
9
17
25.5
34
85.5
A
15
Abdul Qodir
-
-
-
-


16
Pera Anjelina
9.5
17
22.5
32
81
A
17
SyahrusShiyam
9.5
17
24
34
84.5
A
18
Titik Sugiarti
8.5
17
22.5
32
80
A
19
Darmiyati
10
16
24
32
82
A
20
M. Syaifullah
6.5
16
24
32
78.5
B
21
Lailatul Ulfa
9
16
224
32
81
A
22
Devi Oktaviani
-
-
14
21
-

23
Siti Jumroti
9.5
17
24
30
80.5
A
24
Hanafi
9
17
24
34
84
A
25
Widayati
9
17
24
30
80
A
26
Hasan Basri
7.5
17
22.5
30
77
B
27
Rubei
6
14
22.5
28
70.5
B


Comments
0 Comments

Tidak ada komentar :

Posting Komentar

Berkomentarlah dengan baik